Tietosuojaseloste

Voimassa 1.6.2020 tai sitä myöhemmin rekisteröityville käyttäjille 1.6.2020 alkaen, ja olemassa oleville käyttäjille 1.7.2020 alkaen.

Tämä tietosuojaseloste kuvaa ResQ Club Oy:n ja sen tytäryhtiöiden (yhdessä "me") asiakkaiden henkilötietojen keräämiseen, käsittelemiseen, siirtämiseen ja luovuttamiseen liittyvät periaatteet. Asiakas ("sinä", "käyttäjä" tai "rekisteröity") on henkilö, joka käyttää internet-sivujamme tai palveluamme ("verkkopalvelut") tai muutoin ottaa meihin yhteyttä. "Palvelullamme" tarkoitetaan meidän digitaalista palvelualustaamme (internet-sivujamme ja/tai mobiiliapplikaatiotamme), jonka kautta kanssamme yhteistyösopimuksen tehneet ruoka-alan toimijat tarjoavat noutoruoka-annoksia tai vastaavia tuotteita palvelun käyttäjille ostettavaksi.

Tämä tietosuojaseloste soveltuu kaikkiin verkkopalvelumme toteuttamisen yhteydessä käsittelemiimme henkilötietoihin, ml. internet-sivuillamme vierailevien henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn ja yhteistyökumppaneidemme henkilöstön henkilötietojen käsittelyyn. Tämä tietosuojaseloste koskee kuitenkin ainoastaan meidän suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä eikä se kata kolmansien osapuolten suorittamaa tietojen käsittelyä. Soveltuvan sääntelyn mahdollistamissa rajoissa emme ole vastuussa kolmannen osapuolen suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.

Lisäksi tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten sinä rekisteröitynä voit käyttää voimassaolevan lainsäädännön mukaisia oikeuksiasi. Otathan yhteyttä alla kohdassa 1 mainittuun yhteyshenkilöömme, mikäli haluat lisätietoja tässä tietosuojaselosteessa mainitusta asiasta.

Tämä tietosuojaseloste korvaa aiemman 25.5.2018 päivätyn tietosuojaselosteen kokonaisuudessaan.


1. Yhteystiedot

ResQ Club Oy (Y-tunnus 2725420-3)

Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki
https://www.resq-club.com
privacy@resq-club.com

 


2. Käsiteltävät henkilötiedot ja henkilötietoryhmät sekä tietojen säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietojasi ja käsittelemme niitä automaattisesti.

 

Voimme kerätä henkilötietojasi käyttäessäsi verkkopalveluitamme, rekisteröityessäsi siihen tai kun olet meihin yhteydessä. Keräämiämme tietoja ovat (i) tiedot, jotka annat meille tai jotka keräämme suoraan sinulta, (ii) tiedot, jotka keräämme automaattisesti, ja (iii) tiedot, jotka keräämme muista lähteistä.

 

Voimme kerätä sinulta seuraavia tietoja:

 • Henkilöösi liittyviä perustietoja, esim. tiedot jotka keräämme rekisteröityessäsi verkkopalveluihin, perustaessasi ja käyttäessäsi omaa tai yhteistyökumppanin käyttäjätiliä, ottaessasi meihin yhteyttä tai osallistuessasi kilpailuihimme. Henkilöösi liittyviä tietoja ovat mm. nimesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, osoitteesi, syntymäaikasi, sosiaalisen median profiilitietosi ja muut vastaavat tietosi;
 • asiointi- ja käyttötietoja, esim. käyttäjätunnuksesi ja salasanasi verkkopalveluihimme kirjautumiseen sekä tiedot välityksellämme tehtyihin ostoksiin liittyen;
 • profiilitietoja, kuten antamasi ruokavaliotiedot, kielivalinta, ja kiinnostukset, tiedot verkkopalvelumme kautta ostetuista ja myydyistä tuotteista, niiden hinnoista, käytetyt maksutavat ja muut maksutiedot ja maksutilin kirjanpitoaineisto;
 • sopimussuhteeseen liittyviä tietoja, esim. palveluun ja sen käyttöön liittyvät tapahtumat ja yhteydenpito sekä laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot; ja
 • muita meille antamiasi henkilötietoja, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.Käyttäessäsi verkkopalveluitamme voimme automaattista teknologiaa, mukaan lukien palvelulokeja, evästeitä ja muita vastaavia teknologioita, hyödyntäen kerätä mm. seuraavia tietoja:

 

 • asiointi ja käyttötietoja (ks. edellä), mukaan lukien lokitietoja, sekä sopimussuhteeseen liittyviä tietoja (ks. yllä), joita verkkopalvelumme osittain kerää myös automaattisesti;
 • tietoja internetin ja verkkopalveluidemme käyttöön liittyen (esim. toiminta verkkopalvelussamme, verkkosivu tai sovellus, jolta siirryit verkkopalveluumme ja vierailun kesto verkkopalvelussamme);
 • tietoja käyttämästäsi tietokoneesta tai mobiililaitteesta (esim. IP-osoite, tyyppi, käyttöjärjestelmä ja selain sekä niiden asetukset ja selaimen versio, laitteen sarjanumero, laitetunnus tai mobiililaitteesi laite- ja tai evästetunnus, mainostunniste, sekä näytön tarkkuus); sekä
 • mikäli olet antanut tähän suostumuksesi, voimme myös kerätä tietoa mobiililaitteesi tai tietokoneesi sijainnista.Ks. tietoa evästeiden käytöstä tietosuojaselosteen kohdassa 8.

Voimme kerätä tietojasi myös julkisista sekä muista lähteistä, kuten muista yrityksistä ja organisaatioista, mukaan lukien meidän ja meidän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä.

 

Voimme myös yhdistellä sinulta kerättyjä, automaattisesti kerättyjä ja muista lähteistä kerättyjä tietoja.

 

Voimme lisäksi kerätä aggregoitua tietoa muista lähteistä, kuten meihin liittyvä toiminta sosiaalisessa mediassa. Tällaisesta aggregoidusta tiedosta yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 

 • Verkkopalveluiden toteuttaminen: Käytämme henkilötietoja käyttäjän tunnistamiseen ja kirjautumiseen, verkkopalveluiden tuottamiseen, ylläpitoon ja suojaamiseen, laskutukseen ja perintään, tilauksen välittämiseen yhteistyökumppanillemme (eli kahvilalle/ravintolalle/ruokakaupalle, jonka tarjoama tuote on verkkopalvelun kautta tilattu) sekä käyttäjän kanssa tapahtuvaan viestintään. Edellä mainittuja tietoja käsitellään verkkopalveluita koskevan sopimuksen täyttämiseksi. Emme voi tarjota palveluamme, mikäli et ole antanut sähköpostiosoitettasi, nimeäsi sekä tietoja maksuvälineestä. Lisäksi palvelun käyttäminen edellyttää, että voimme lähettää sinulle palvelun käyttöön liittyvää yhteydenpitoa ja että voimme luovuttaa tilauksen käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot yhteistyökumppanillemme (eli kahvilalle/ravintolalle/ruokakaupalle, jonka tarjoama tuote on verkkopalvelun kautta tilattu).
 • Markkinointi: Käytämme tietoja tuotteidemme ja palveluidemme sekä yhteisteistyökumppaneidemme tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Tällöin käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai oikeutettuun etuun. Rekisteröity voi vastustaa markkinointia tai peruuttaa siihen antamansa suostumuksen milloin tahansa.
 • Tuotekehitys: Käytämme tietoja kehittääksemme palveluistamme entistä parempia. Esimerkiksi käyttäjien yhteydenotot ja markkinatutkimukset auttavat meitä ymmärtämään, millaisia ominaisuuksia verkkopalveluihimme toivotaan. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.
 • Väärinkäytösten estäminen ja tutkiminen: Joudumme mahdollisesti käyttämään tietoja väärinkäytösten estämiseen ja tutkimiseen. Esimerkiksi automaattisesti kerättyjen lokitietojen avulla voimme valvoa ja selvittää verkkopalvelun käyttäjän toimia ja tietojen käytön luvallisuutta oikeutetun etumme mukaisesti. Tämä käsittely perustuu oikeutettuun etuumme.
 • Lakisääteiset velvoitteet: Tositteita ja liiketapahtumia koskevaa kirjeenvaihtoa säilytämme kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy noudattaaksemme kirjanpitolakia. Esimerkiksi edellä mainitussa tilanteessa henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.Muista mahdollisista käsittelytarkoituksista kerromme sinulle tietoja kerättäessä tai pyytäessämme suostumuksesi tietojen käsittelyyn.


4. Henkilötietojen jakaminen, vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Luovutamme henkilötietojasi vain tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Emme myy henkilötietojasi. Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietojasi seuraavasti:

 

 • Yhteistyökumppanit: Luovutamme tilauksen yhteydessä palvelun toteuttamiseksi tarpeelliset yhteystietosi (lähtökohtaisesti kuitenkin vain nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi) sekä tiedot tekemästäsi tilauksesta yhteistyökumppanillemme, eli kahvilalle, ravintolalle tai ruokakaupalle, joka toimittaa tilauksesi. Tällöin myös mainittu yhteistyökumppani käsittelee henkilötietojasi.
 • Konserni: Henkilötietojasi voidaan luovuttaa muodostamamme konsernin sisällä, jolloin henkilötietoja vastaanottava osapuoli saa luovuttamaan tietoja muille tahoille ainoastaan tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
 • Yritysjärjestelyt: Voimme liiketoimintamme mahdollisen myynnin tai siirron tai muun meitä koskevan yritysjärjestelyn yhteydessä välittää järjestelyyn osallisille osapuolille ja heidän neuvonantajillaan keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja.
 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietojasi toimivaltaisen viranomaisen edellyttämällä kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
 • Oikeudelliset vaateet, verkkopalveluidemme suojaaminen ja perintä: Voimme käsitellä ja luovuttaa henkilötietojasi kolmannelle, mikäli se on tarpeen verkkopalveluidemme teknologian suojaamiseksi, meidän, työntekijöidemme tai muiden oikeuksien tai etujen suojaamiseksi tai puolustamiseksi tai rikosten selvittämiseksi. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmannelle, mikäli se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, saatavien perimiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai sellaiselta puolustautumiseksi.
 • Suostumus: Voimme muutenkin luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille, mikäli rekisteröity on antanut tähän suostumuksensa.Voimme myös luovuttaa verkkopalveluidemme käytöstä sellaista anonymisoituja tietoa, josta et ole tunnistettavissa. Voimme myös yhdistää sinun ja muiden asiakkaiden tietoja niin, ettet sinä ole niistä tunnistettavissa.


5. Henkilötietojen rajat ylittävät siirrot

Meillä ja konserniyhtiöillämme on eri valtioiden alueella toimivaa liiketoimintaa sekä järjestelmiä. Voimme luovuttaa tietojasi konsernimme sisällä. Voimme siirtää tai luovuttaa tietoja maihin, joissa meillä on liiketoimintaa tai ravintolayhteistyökumppaneita tai joista meille tuotetaan palveluita ja tarvittaessa muuallekin esimerkiksi yritysjärjestelyjen yhteydessä, mukaan lukien Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen siirrot ja luovutukset toteutetaan soveltuvan lainsäädännön puitteissa. Mikäli Euroopan Unioni ei ole katsonut kohdemaan suojatasoa riittäväksi, huolehdimme sopimuskäytännöin, soveltuvien osin käyttäen Euroopan komission mallilausekkeita, ja/tai muilla käytännöillä riittävän tietosuojan tasosta henkilötiedoillesi. Tietoja siirretään tai luovutetaan ainoastaan tämän tietosuojaselosteen mukaisella tavalla ja siinä selostettuihin tarkoituksiin.


6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Olemme järjestäneet tietojen suojauksen asianmukaisesti sekä hallinnollisin ja fyysisin keinoin sekä teknisin keinoin (mm. palomuurein ja salasanoin). Työntekijöitämme sitoo salassapitovelvollisuus.

 

Em. suojaukseen tähtäävistä toimenpiteistä huolimatta tietojen käsittelyyn ja siirtoon internetin välityksellä liittyy kuitenkin aina riskejä. Ilmoitamme sinulle ilman aiheetonta viivytystä, jos toimenpiteistämme huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, josta todennäköisesti aiheutuu korkea riski oikeuksiesi tai vapauksiesi suhteen.


7. Henkilötietojen säilytysaika

Noudatamme lakisääteisiä velvoitteitamme tiedon säilyttämisestä.

 

Säilytämme tietoja niin kauan, kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Edellä mainitun ajan jälkeen karsimme tietoja ja käsittelemme rekisteröidyn nimi- ja yhteystietoja sekä yksittäisiä rekisteröidyn profiilia kuvaavia tietoja markkinointitarkoituksiin niin kauan kuin rekisteröity ei ole kieltänyt vastaanottamasta markkinointiviestejä. Mikäli rekisteröity kieltäytyy markkinoinnista eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytämme tiedon kiellosta ja rekisteröidyn yhteystiedoista, jotta voimme huolehtia kiellon noudattamisesta. Rekisteröity voi em. tilanteessa pyytää tietojen poistamista myös kokonaisuudessaan. Voit itsekin soveltuvan sääntelyn puitteissa vaikuttaa tietojen säilytysaikaan käyttämällä tässä selosteessa kuvattuja oikeuksiasi (ks. kohta 9).

 

Pyrimme pitämään meillä olevat henkilötiedot ajantasaisina ja oikeina päivittämällä vanhentuneita tietoja sekä poistamalla tarpeettomia tietoja. Voimme aika ajoin kehottaa sinua tarkistamaan tietojesi ajantasaisuuden.


8. Evästeet

Eväste (ns. "cookie") on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttämällesi laitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustoillamme vierailevat selaimet. Evästeet eivät itsestään liiku verkossa, vaan ne asennetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut käyttämämme vastaavat tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

 

Käytämme verkkopalveluissamme sekä istuntokohtaisia, poistettavia evästeitä että selaimeen tallennettavia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät selaimen muistissa ainoastaan selaimen aukiolon ajan. Tallennettavat evästeet säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan (tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen) tai kunnes käyttäjä poistaa ne.

 

Käytämme verkkopalveluissamme ensimmäisen osapuolen evästeitä, jotka ovat osoitepalkissa näkyvän sivuston asettamia. Näiden lisäksi verkkopalveluissamme käytetään kolmannen osapuolen, kuten mainosverkostojen, mittaus-, analytiikka- ja seurantapalveluiden sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.

 

Evästeiden avulla voimme muistaa rekisteröidyn kirjautumistiedot ja valinnat, kehittää palveluitamme ja liiketoimintaamme sekä mm. mahdollistaa käyttäjän todennäköisten mielenkiinnonkohteiden mukaan räätälöidyn markkinoinnin ja tarjonnan esittämisen palveluisamme sekä mahdollisten väärinkäytösten tutkimisen. Hyödynnämme evästeitä myös verkkopalveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä tutkiaksemme sitä, onko markkinointisähköposteja tai uutiskirjeistä avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä.

 

Evästeiden asettamisen yhteydessä käyttäjille annetaan mahdollisuus kieltäytyä evästeiden asettamisesta selaimen asetusten avulla taikka käyttää tietosuojaselosteen kohdassa 9 kuvattuja vaikutusmahdollisuuksia.


9. Oikeutesi ja vaikutusmahdollisuutesi

Voit vaikuttaa tietojen käsittelyyn käyttämällä seuraavia oikeuksiasi:

 

 • Tietojen tarkastaminen, korjaaminen ja poistaminen: Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta tallennetut henkilötiedot. Pyynnöstäsi virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi taikka ne ovat tarpeen meidän ja sinun välisen sopimuksen täyttämiseksi.
 • Tietojen siirtäminen: Voit halutessasi saada siirretyksi toimittamasi henkilötiedot, joita käsitellään automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella, ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Voit samalla tavalla myös saada tällaiset henkilötiedot pyynnöstäsi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavissa olevassa muodossa.
 • Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Voit vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa. Sinulla on samoin oikeus milloin tahansa vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä markkinatutkimusta tai suoramarkkinointia varten, ml. profilointi. Voit vastustaa myös muuta käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun kiistät henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa tietojen paikkansapitävyys varmistetaan.
 • Suostumuksen peruuttaminen: Voit peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
 • Valitusoikeus: Sinulla oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli katsot, että tietojasi on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi. Pyrimme kuitenkin ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat mahdolliset riitaisuudet ja erimielisyydet ensisijaisesti sinun kanssasi, eli pyydämme ensisijaisesti olemaan yhteydessä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.Huomioitahan, että palvelun käyttäminen edellyttää sähköpostiosoitteesi, nimesi ja maksuvälinetietojesi antamista ja niiden käsittelyn sallimista. Samoin palvelun käyttäminen edellyttää, että voimme lähettää sinulle palvelun käyttöön liittyvää yhteydenpitoa ja että voimme luovuttaa tilauksen käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot yhteistyökumppanillemme (eli kahvilalle/ravintolalle, jonka tarjoama tuote on verkkopalvelun kautta tilattu). Mikäli et anna palvelun kannalta olennaisia tietoja tai vaadit niiden poistamista tai käsittelyn rajoittamista, voimme estää pääsyn verkkopalveluihin tai keskeyttää niiden tarjoamisen.

 

Automaattisesti kerättyjen tietojen osalta voit vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn seuraavin tavoin:

 

 • Sivuston yksityinen selaus: Yksityisellä selauksella (”private browsing”) voit selata sivustoja niin, ettei sivuista, joilla olet käynyt, tallenneta tietoja evästeiden avulla.
 • Uuden evästeprofiilin luominen: Tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin vaihdat yksilöivää tunnistetta, jolloin aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu.
 • Evästeiden estäminen: Voit estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa verkkopalveluidemme toiminnallisuuteen.
 • Google Analyticsin käytön estäminen: Voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan osoitteessa https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.
 • Sijaintitiedon luovuttamisen estäminen: Voit itse estää sijaintitietojen luovuttamisen useimmissa mobiililaitteissa ja käyttöjärjestelmissä.Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että evästeiden tai sijaintitiedon käytön estämisellä jotkut verkkopalvelumme toiminnallisuuksista eivät välttämättä toimi oikein tai suunnitellulla tavalla.


10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa. Kulloinkin voimassaoleva tietosuojaselosteemme on saatavilla verkkosivuillamme.