resq_logo_circle.png

Sammanfattning av samarbetsavtalet (“Avtalet”)

Här är ansvarsfriskrivningen, var så god och läs igenom den! Tack så mycket!

Texten nedan är för enkelhetens skull en kort sammanfattning av vissa bestämmelser i avtalet. Nedanstående sammanfattning begränsar inte respektive parternas skyldigheter och rättigheter som anges i avtalet. Sammanfattningen medför inte heller att endast de sammanfattade villkoren är viktigast. Sammanfattningen är inte en del av avtalet. Om skillnader finns mellan avtalet och sammanfattningen, ska bestämmelserna i avtalet gälla. Du är skyldig att noggrant läsa igenom avtalet innan du registrerar dig i ResQs tjänst som en partner. Genom att registrera dig i tjänsten som en partner, bekräftar du att du har läst avtalet, förstår villkoren därtill, och att du godkänner att vara bunden av villkoren och reglerna i avtalet.

 

Uppdaterad 11.4.2024

 

Detta är en kort sammanfattning av det fullständiga samarbetsavtalet (“Avtalet”).
ResQ är en digital försäljningsplatform och -kanal genom vilken partnern kan sälja överskottsgods/-produkter till slutkunderna för avhämtning, samt förhindra att överskottsgods/-produkter går till spillo vid lokalerna som partnern driver verksamhet i. Denna digitala försäljningsplatform och -kanal syftar till att minska svinn inom branscher som tillhandahåller färskvaror. 

 

Som alltid, tveka inte att höra av dig till oss på info@resq-club.com om du har några frågor eller funderingar rörande avtalet eller vår tjänst!

 

 

För partners som anslutit sig 31.10.2023 eller senare eller har blivit informerade om förändringen i januari-mars 2024

 

Vi som ResQ Club

 • erbjuder en digital försäljningskanal (ResQ Club Partner App), genom vilket du kan erbjuda dina överskottsgods/-produkter till ResQ Club App-användare;
 • underrättar dig om alla överskottsgods/-produkter du säljer;
 • tar ut provision från din försäljning och utbetalar din andel av försäljningarna en gång i månaden till ditt starkt bekräftade bankkonto;
 • kan använda vårt samarbete som en referens i marknadsföring och media;
 • kan ändra vår provision med fyra (4) veckors förvarning; och
 • är inte ansvariga för några skador som överstiger försäljningsintäkterna som betalats av oss till dig i föregående månad.

 

Du som Partner

 • är inte skyldig att lista några erbjudanden i ResQ-tjänsten;
 • rekommenderas starkt att erbjuda portioner med en rabatt på 50% eller mer jämfört med ordinariepriset, men du är fri att sätta priserna som du anser bäst;
 • är ansvarig för kvaliteten på dina erbjudanden och att överskottsgodsen/-produkterna du säljer motsvarar beskrivningen av erbjudandet;
 • är skyldig att hålla överskottsgodsen/-produkterna som sålts tillgängliga för hämtning till och med tiden som är specificerad i beskrivningen av ditt erbjudande;
 • mottar din ResQ-försäljningsintäkt en gång i månaden till ditt starkt autentiserade bankkonto när den nödvändiga företagsverifieringen genomförts;
 • godkänner att vi kan göra återbetalningar till slutakunderna om det finns en reklamation i avseende ditt erbjudande eller såld överskottsgods/-produkt;
 • är skyldig att följa säkerhetsföreskrifter och alla andra lagar och förordningar rörande din verksamhet och dina erbjudanden;
 • är ansvarig för alla handlingar som genomförs i vår tjänst genom användning av dina användaruppgifter och lösenord; och
 • är inte tillåten att använda slutkundens data för något annat syfte än att slutföra hämtningen av beställningar.

 

Du kan läsa hela avtalet (på engelska) via länkarna nedan:
- Avtalet på engelska
- Prisbilaga 1 (på engelska) 
- Integritetspolicy (på engelska)

 För partners som anslutit sig före 31.10.2023 och ännu inte omfattas av det nya avtalet

 

Vi som ResQ Club

 • erbjuder en digital försäljningskanal (ResQ Club Partner App), genom vilket du kan erbjuda dina överskottsgods/-produkter till ResQ Club App-användare;
 • underrättar dig om alla överskottsgods/-produkter du säljer;
 • tar hand om alla transaktionsavgifter för alla ResQ-försäljningar;
 • tar ut provision från din försäljning och utbetalar din andel av försäljningen en gång i månaden till ditt bankkonto;
 • kan använda vårt samarbete som en referens i marknadsföring och media;
 • kan ändra vår provision med fyra (4) veckors förvarning; och
 • är inte ansvariga för några skador som överstiger försäljningsintäkterna som betalats av oss till dig i föregående månad.

 

Du som Partner

 • är inte skyldig att lista några erbjudanden i ResQ-tjänsten;
 • rekommenderas starkt att erbjuda överskottsgods/-produkter med en rabatt på 50% eller mer jämfört med ordinariepriset, men du är fri att sätta priserna som du anser bäst;
 • är ansvarig för kvaliteten på dina erbjudanden och att överskottsgodsen/-produkterna du säljer motsvarar beskrivningen av erbjudandet;
 • är skyldig att hålla överskottsgodsen/-produkterna som sålts tillgängliga för hämtning till och med tiden som är specificerad i beskrivningen av ditt erbjudande;
 • mottar din ResQ-försäljningsintäkt en gång i månaden till ditt bankkonto;
 • godkänner att vi kan göra återbetalningar till slutkunderna om det finns en reklamation i avseende ditt erbjudande eller såld överskottsgods/-produkt;
 • är skyldig att följa säkerhetsföreskrifter och alla andra lagar och förordningar rörande din verksamhet och dina erbjudanden;
 • är ansvarig för alla handlingar som genomförs i vår tjänst genom användning av dina användaruppgifter och lösenord; och
 • är inte tillåten att använda slutkundens data för något annat syfte än att slutföra hämtningen av beställningar.

 

Du kan läsa hela avtalet (på engelska) via länkarna nedan:
- Avtalet på engelska
- Prisbilaga 1 (på engelska) 
- Integritetspolicy (på engelska)